Sunday, October 21, 2007

भाषासौंदर्याचा आविष्कार

"ग्राफिटी' भाषासौंदर्याचा आविष्कार

"सकाळ'च्या "प्रसन्न' या सदरातून रोज एक नवी "ग्राफिटी' येते. वृत्तपत्रातील केवळ 2-3 इंचाची जागा; पण तिने मनात एक स्वतःची जागा निर्माण केली. रोजच्या धकाधकीच्या, ताणतणावाच्या, संघर्षाच्या जीवनात ग्राफिटीने चेहऱ्यावर नवे रंग फुलवले. कधी हसवणारी, फसवणारी तर कधी मन फुलवणारी, कधी स्वप्नात झुलवणारी, कधी बोट धरून चालवणारी, तर कधी विचार करायला लावणारी, कधी कोपरखळी मारणारी, कधी शब्दाने भंडावून सोडणारी अशी ही "ग्राफिटी' नकळत वाचकांना खदखदून हसवणारी तर कधी खरचटे असं आहे असं वाटून मनातल्या मनात मनसोक्त हसवणारी अशी आहे.

श्री. अभिजित पेंढारकर व प्रभाकर भोसले यांचे संकलन लेखन अतिशय छान असेच आहे. पण, "सकाळ'ने पुस्तक रूपात निर्माण केलेले भाग-1 व भाग -2 ही दोन पुस्तके सहज पाकिटात मावणारे आणि वेळ मिळेल तेव्हा पुन्हा पुन्हा वाचावेसे वाटणारे सुंदर पॉकेटबुक आहे. काही सर्वोत्कृष्ट ग्राफिटी 1जाने. "आज फक्त शुभेच्छा! उद्यापासून अपेक्षा', "आपण तरुण आहोत असा विचार मनात येत असेल तर... तुम्ही नक्की म्हातारे आहात!', "पैशाने पैसा येतो हे ठीक आहे. पण, पहिला पैसा कसा येणार?', "मुक्तपणा आणि स्वैराचार यांच्यातला फरक शिकवते, ते खरे स्वातंत्र्य', "गरजा कमी असणे, हीच आमची खरी गरज', "वाढदिवसाला सगळे "विश' का देतात?' अशा अनेक सुंदर ग्राफिटींचे संकलन मनभावन आहे.

सकाळच्या ग्राफिटीच्या यशाला हजारो रसिक वाचकांच्या शुभेच्छा!

- सौ. संगीता सुनील वाईकर, बजाजनगर, नागपूर - 10.

No comments: