Friday, August 24, 2007

हे विदर्भाच्या भूमीचं...


"सकाळ'ची ग्राफिटी लाजवाब!

"सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध होणारी दररोजची ग्राफिटी म्हणजे रसिक वाचकांना एक अनमोल नजराणाच आहे. याबद्दल "सकाळ'ला शतश: धन्यवाद! रोज निरनिराळ्या विषयांवर ग्राफिटी इतकी चपखलपणे भाष्य करते की वा! लाजवाब! माझ्याप्रमाणे इतरही असंख्या रसिक वाचक ग्राफिटीची कात्रणे कापून सुविचाराप्रमाणे एका डायरीत चिकटवून एक संग्रहच करीत असणार. आतापर्यंतच्या ग्राफिटीपैकी शक्‍य होतील तेवढ्या ग्राफिटींचे पुनर्मुद्रण केलेलीे एखादी विशेष पुरवणी "सकाळ'ने प्रसिद्ध करावी. रसिकांच्या आनंदालापारावर राहणार नाही. ग्राफिटींचा संग्रह करणाऱ्या माझ्यासारख्यांना हा एक दुग्धशर्करा योगच ठरेल.

- सुरेश एस. राजे राधाकृष्णनगरी, यवतमाळ.

No comments: